El món de la premsa, els orígens

Pere Aubert i Port, nascut a Olot l'1 de setembre de 1879, és l'iniciador d'una nissaga d'impressors. El 1904 funda la impremta Aubert a Camprodon, on treballava de pintor de parets i músic. Inicialment, obre l'empresa per editar la revista La Frontera de Camprodon, que havia de ser la rèplica a una altra de signe conservador que es titulava La Frontera.

El setmanari tanca portes el 1912, any que Pere Aubert decideix traslladar-se a Olot, on es fa càrrec de la impressió de la revista Vitalitat. Durant la resta del segle XX, la impremta edita més d'una cinquantena de capçaleres, incloent-hi l'únic diari editat a Olot. La seu de la impremta és a Olot fins a l'any 2000 quan es traslladen a la seva actual ubicació, a Sant Joan les Fonts. La manifesta bel·ligerància antifeixista de la família Aubert, serà motiu perquè des del púlpit de Sant Esteve es prediqui, als anys 40, que no s'ha de portar feina a la impremta. Això obliga Pere Aubert a recuperar el seu antic ofici de pintor. Fins a finals de la dècada dels 40 no es normalitza la situació.

El 1951, Joan Aubert substitueix el seu pare fins que es jubila. Aleshores, la impremta passa a les mans de la seva filla Marta i la regenta Domènec Moli, pare de l'actual gerent. Han passat molts anys i la impressió s'ha modernitzat radicalment i ja no té res a veure amb la premsa Gutenberg amb la qual van començar.

Sign in. Sign in if you are already a verified reader. I want to become verified reader. To leave comments on the website you must be a verified reader.
Note: To leave comments on the website you must be a verified reader and accept the conditions of use.